HEM
COACHEN
PERSONLIG COACH
KARRIÄRCOACHING
LIFE COACHING
COACHING I SKOLAN
IDROTT
OUTPLACEMENT

Kurser:

SLUTA BANTA
NÅ MÅL

METODIK

Tips från coachen:

SÄTT MÅL
ÄNDRA TILLSTÅND

KONTAKT

Ändra tillstånd

Även om du inte är medveten om det så väljer du hur du reagera i olika situationer. Med lite träning är det möjligt att göra medvetna val. Väljer du att tro att du kan eller inte kan, så har du rätt. Din hjärna är en superdator som lyder ditt kommandon.

Om jag ber dig att inte tänka på en rosa elefant vad tänker på? Vad du säger till dig själva utgör din valda sanning.

Här en liten övning:

Tänk på en person du tycker mycket om:
Hur upplever du det? Hur tänker du? Vad säger du till dig själv? Vad ser du? Hur förändras din röst, kroppshållning och andning? Hur känner du dig? Skriv ner vad du upplever.

Välj nu en relation som inte fungerar så bra:
Upplev den relationen. Hur tänker du? Vad säger du till dig själv? Vad ser du? Hur förändras din röst, kroppshållning och andning? Hur känner du dig?

Märkte du någon skillnad?

Förmodligen märkte du att en hel del förändrades både i din inre dialog, vad du förväntade dig och vad du kände.

Så här enkelt kan du "välja" hur du vill tänka, känna och reagera.

Vad skulle hända om du behandlade den person som du inte har en så bra relation med som om du hade en bra relation med den personen. Vad tror du skulle hända. Tänk på att hjärnan lyder ditt kommando.

Denna övning kan du använda, inte bara när det gäller personer utan även när det rör sig om olika situationer. Välj en situation där du t.ex. känner dig lugn och avslappnad. Notera hur din kropp reagerar. Vad du ser, hör och känner. Tänk sedan på en jobbig situation och lägg märke till förändringen både mentalt och i kroppen. Släpp den jobbiga situationen genom att tänka på något absurt. Hur skulle en älg se ut med pudelpäls t.ex. Välj nu de egenskaper och känslor som är förknippade med positiva reaktionen och låtsas att du behåller detta lugn i den jobbiga situationen. Det kanske inte blir perfekt första gången du gör denna övning.

Du kan däremot vara övertygad om att varje gång du väljer att förändra din inställning eller reaktion så sker en successiv förändring. Om du har reagerat på ett speciellt sätt under lång tid, kan det krävas övning för att bryta det gamla sättet att reagera.

Lycka till!© 2005-2006 GS Coaching & Terapi