HEM
COACHEN
PERSONLIG COACH
KARRIÄRCOACHING
LIFE COACHING
COACHING I SKOLAN
IDROTT
OUTPLACEMENT

Kurser:

SLUTA BANTA
NÅ MÅL

METODIK

Tips från coachen:

SÄTT MÅL
ÄNDRA TILLSTÅND

KONTAKT

Idrott

Bli en toppresterare - anlita en coach

I så gott som alla former av idrott finns ett moment av tävling. Detta gör att måttet på prestation och resultat är mätbart.

Hur vi tänker och fokuserar är av avgörande betydelse för vilket resultat vi uppnår. Det som gäller i idrott gäller förövrigt i alla delar av livet.

Några av förutsättningarna är, goda vanor, självdisciplin och fokus på målet. För att nå ett bra resultat är det naturligtvis viktigt att veta vad jag eller vad laget vill åstadkomma. Att analysera sitt undermedvetna och finna vilka beslut och värderingar som styr är en grundförutsättning för att nå önskat resultat.

  • Bra självförtroende behövs för att nå bra resultat - hur bygger jag detta?
  • En tydlig och lockande målbild - hur skapar jag den?
  • Hur är min inre dialog?
  • Hur använder jag mina sinnen?
  • Hur handskas jag med misslyckanden och motgångar - Blir de ett fallrep eller en trigger?

Med coaching kan du eller ditt lag skapa en tydlig målbild. Utveckla mentala strategier och tekniker för att hålla hela vägen……

Maila mig på gunilla.skuncke@gscoaching.se eller ring mig på tel.nr. 070 738 51 11 för ett förutsättningslöst samtal.© 2005-2006 GS Coaching & Terapi