HEM
COACHEN
PERSONLIG COACH
KARRIÄRCOACHING
LIFE COACHING
COACHING I SKOLAN
IDROTT
OUTPLACEMENT

Kurser:

SLUTA BANTA
NÅ MÅL

METODIK

Tips från coachen:

SÄTT MÅL
ÄNDRA TILLSTÅND

KONTAKT

Coaching i skolan

För skolan erbjuder jag både föreläsningar och individuell coaching.

Föreläsningar om elevers olika personlighet och villkor

Möjligheter eller hinder?

- Följ med på en stimulerande resa i sinnenas värld.

  • Varje individ har stora förutsättningar att lyckas!
  • Hur använder vi våra resurser och vad kan vi göra åt våra begränsningar?
  • Kan vi öka möjligheten att använda våra resurser fullt ut?
  • Kan vi stimulera och möta barns olika behov på ett konstruktivt sätt?

Ett föredrag om hur vår hjärna fungerar och hur vi kan använda våra sinnen för att skapa ett liv som bättre stämmer överens med våra önskemål och behov.

Varje individ har stora förutsättningar att lyckas!

Klimatet i skolan har blivit enormt tufft. Det är inte bara jobbigt för eleverna, det ställer även extra stora krav på dig som lärare.

I varje klass finns det förmodligen 2 - 5 barn som inte kan ta in kunskap på traditionellt sätt. Med ökad insikt om hur olika personligheter processar och bearbetar information och med smärre förändringar i undervisningen kan i så gott som samtliga fall elevernas studieresultat förbättras. Som extra bonus ger det eleverna stärkt självkänsla och självrespekt samt förbättrar stämningen i skolan.

Hur vi kommunicerar med varandra och oss själva har stor betydelse!

Om eleverna kan sätta mål, skapa realistiska handlingsplaner, förstå betydelsen av sitt eget agerande, ökar förutsättningarna för bättre resultat i skolan och en bra start i livet.

En tretimmars föreläsning om hur vi kan förbättra förutsättningarna i skolan och skapa bättre studieresultat och relationer.

Individuell coaching i skolan

Både lärare och elever är hjälpta av personlig coaching. Det kan röra sig om i stort sett alla problem som dyker upp i skolan eller på det personliga planet.

Vid personlig coaching utgår jag alltid från den enskilda individens unika förutsättningar. Skapar realistiska mål; undersöker vilka hinder och begränsningar som gör att individen inte har uppnått målet och hur vi kan gå vidare.Det kan gälla inlärning, relationer, självförtroende, självkänsla förhållande till sig själv och sin omgivning.

Elever med särskilda behov kan med hjälp av NLP förbättra sin livssituation och öka förutsättningarna för ett rikare och mer inspirerande liv.© 2005-2006 GS Coaching & Terapi