HEM
COACHEN
PERSONLIG COACH
KARRIÄRCOACHING
LIFE COACHING
COACHING I SKOLAN
IDROTT
OUTPLACEMENT

Kurser:

SLUTA BANTA
NÅ MÅL

METODIK

Tips från coachen:

SÄTT MÅL
ÄNDRA TILLSTÅND

KONTAKT

Karriärcoaching

Att få ett nytt arbete är stimulerande och roligt, att fortsätta att vara på topp kan vara svårare. Vad händer när entusiasmen dalar eller svårigheter tornar upp sig? Lösningarna finns under ytan men är ibland svåra att fånga i allt "brus" som det dagliga arbetet innebär.

Att varje månad ge sig själv tid att stanna upp, rensa och fokusera på personliga och arbetsrelaterade mål är en bra förutsättning att skapa ny energi och motivation. Du kanske behöver en annan vinkling på ett problem eller nya verktyg för att lösa en konflikter.

Att leda andra är ofta ett ensamt arbete, därför behöver ledare någon att bolla tankar och idéer med. En coach skall vara en god lyssnare och locka fram personens egna lösningar i olika situationer eller skapa nya strategier.

NLPs huvudmetodik hjälper dig att komma i kontakt med och utveckla din inneboende förmåga. Som coach håller jag dig på spåret, lyssnar och stöttar dig i din process, för att du ska finna de lösningar som bäst passar dig och du kan gå vidare med förnyad styrka och insikt.

Frasen "det finns bara feedback" stämmer och är användbar i all coaching.

Där du befinner dig idag är ett resultat av dina tidigare beslut och värderingar, din tro och det sätt du handskas med livet. Finns det situationer som ofta återkommer och som inte ger det resultat du önskar är det klokt att avsätta tid för att analysera situationen och utveckla en ny metodik och ett nytt förhållningssätt.

Kontakta mig på:
gunilla.skuncke@gscoaching.se
eller 070 738 51 11 för ett förutsättningslöst första samtal.© 2005-2006 GS Coaching & Terapi