HEM
COACHEN
PERSONLIG COACH
KARRIÄRCOACHING
LIFE COACHING
COACHING I SKOLAN
IDROTT
OUTPLACEMENT

Kurser:

SLUTA BANTA
NÅ MÅL

METODIK

Tips från coachen:

SÄTT MÅL
ÄNDRA TILLSTÅND

KONTAKT

Metodik

NLP - en metod som utvecklats genom forskning på hur vi använder våra sinnen och hur vår hjärna fungerar.

NLP är känt över hela världen och har länge använts bland idrottsmän för att uppnå toppresultat. Det är en träningsmodell för personlig förändring, utveckling och kommunikation.

NLP utvecklades i början av 1970-talet. John Grinder, biträdande professor i lingvistik vid University of California och Richard Bandler, psykologistuderande vid samma universitet ställde sig frågan: "Vad är skillnaden som gör skillnaden?" Utifrån detta perspektiv började de studera tre mycket framgångsrika terapeuter arbetssätt, tankar och metodik.

Från början var detta tänkt att enbart ligga till grund för en avhandling, men under deras tidiga arbete såg de vilka möjligheter deras forskning ledde till. Deras tanke var, om något fungerar bra för en person, varför inte lära ut denna strategi till andra. Kort sagt, NLP är en rad kraftfulla redskap som hjälper dig att må bättre och nå dina mål snabbare och enklare. Det ger också insikt i hur våra sinnen fungerar och hur vi kan använda dessa för att skapa förändring i våra liv.© 2005-2006 GS Coaching & Terapi