HEM
COACHEN
PERSONLIG COACH
KARRIÄRCOACHING
LIFE COACHING
COACHING I SKOLAN
IDROTT
OUTPLACEMENT

Kurser:

SLUTA BANTA
NÅ MÅL

METODIK

Tips från coachen:

SÄTT MÅL
ÄNDRA TILLSTÅND

KONTAKT

Outplacement

Outplacement innebär att stödja en uppsagd medarbetare i processen att så snart som möjligt hitta en ny sysselsättning eller karriär.

Under arbetets gång lägger jag stor vikt vid att öka individens självinsikt och självförtroende.

Olika analyser visar och tydliggör starka och svaga sidor samt personens egna drivkrafter. Detta används sedan för att se möjligheter istället för misslyckande, skapa framtidstro istället för besvikelse. Det gäller att ge inspiration till att vara väl förberedd inför kommande anställningsintervjuer och för att skapa tilltalande ansökningsmaterial.

Under processen träffas vi regelbundet fram till att en ny sysselsättning är verklighet.

Många gånger har det visat sig att personen ifråga verkligen har fått sitt drömjobb, vilket de trodde vara omöjligt, och det på väldigt kort tid.© 2005-2006 GS Coaching & Terapi