HEM
COACHEN
PERSONLIG COACH
KARRIÄRCOACHING
LIFE COACHING
COACHING I SKOLAN
IDROTT
OUTPLACEMENT

Kurser:

SLUTA BANTA
NÅ MÅL

METODIK

Tips från coachen:

SÄTT MÅL
ÄNDRA TILLSTÅND

KONTAKT

Nå dina mål!

En övning i mental träning som vänder sig både till privatpersoner och till företag

Alla har vi olika mål för vårt företagande, vår yrkesroll, utbildning eller vårt privatliv! Det kan vara lönsamhetsmål, tillväxtmål men också mål som att ha mer roligt, få mer tid över till privata intressen osv. Att sätta mål och verkligen uppnå målen kan upplevas som svårt. Är målet för svårt eller för lätt att nå? Är det realistiskt? Är det kortsiktigt eller långsiktigt! Var har jag mitt fokus? Ibland är det svårt att se hur jag ska kunna nå målet och därför ändras själva målet.

Under tre kvällar kommer du att mycket konkret arbeta med att forma mål för ditt företag eller dig själv och skapa en handlingsplan över hur du når dit. Du får träning i att - precis som idrottsmän gör - välja att se dig vid målet och att skapa mentala tillstånd som ger dig de resurser du behöver för att nå dina mål.

Vi kommer att arbeta med en rad kraftfulla förändrings- & kommunikationsskapande teknikerna inom området Personlig Utveckling.

Under kursen kommer vi att behandla följande:

  • Vad vill jag och vilket resultat vill jag uppnå?
  • Hur når jag dit?
  • Vilka är mina styrkor och resurser?
  • Våra fem sinnen och hur vi använder dessa
  • Väl formulerade mål och delmål
  • Hjärnans språk
  • Värderingar
  • Vikten av motivation och fokus
  • Hur använder jag min tid och energi

Utbildningen kan genomföras anpassad för hela företaget/avdelningen eller som öppen kurs.

Öppen kurs

Tidpunkt: Tre tisdagar varannan vecka med start den 25 oktober.
25 oktoberkl. 18:30 - 21:00
8 novemberkl. 18:30 - 21:00
22 novemberkl. 18:30 - 21:00

Sista anmälningsdag: 23 oktober 2005.

Plats: Inspirato, Luntmakargatan 52, Stockholm

Kostnad: Företag 2 000 kronor plus moms. Privatpersoner 1500 kronor inkl. moms.
Betalningsvillkor: Betalas på bankgiro 5483-1219 senast den 23 oktober 2005.

Begränsat antal deltagare! Försäkra dig om en plats, anmäla dig redan idag.

Handledare: Gunilla Skuncke, GS Coaching och Terapi, är diplomerad NLP-coach och har arbetat med att skapa framgång för chefer och anställda under många år. Mobil: 0707-38 51 11, e-post gunilla.skuncke@gscoaching.se. Frågor som rör kursen, kontakta Gunilla Skuncke direkt.© 2005-2006 GS Coaching & Terapi