HEM
COACHEN
PERSONLIG COACH
KARRIÄRCOACHING
LIFE COACHING
COACHING I SKOLAN
IDROTT
OUTPLACEMENT

Kurser:

SLUTA BANTA
NÅ MÅL

METODIK

Tips från coachen:

SÄTT MÅL
ÄNDRA TILLSTÅND

KONTAKT

Sätta mål

"Det lustiga med livet är att om man vägrar att acceptera något annat än det bästa,
så är det vad man väldigt ofta får."

- W. Somerset Maugham

Vill du uppnå resultat - sätt mål

Steg ett: Välj ett område i ditt liv du vill förändra, det kan t.ex. vara fritid, hälsa, arbete, relationer, ekonom, hur du vill bo. Börja med att drömma och fantisera. Om du hade all tid och alla pengar du någonsin skulle behöva hur skulle ditt liv se ut? Tag god tid på dig och fantisera i positiva banor. I detta skede finns inga restriktioner, allt är möjligt.

Steg två: Analysera din dröm, skriv ner den och börja titta lite närmare på den.

  • Är den realistisk?
  • Är den formulerade på ett positivt sätt?
  • Hur lång tid behöver du på dig för att förverkliga den. Drömmar med ett längre tidsperspektiv ä vanligtvis lättare att förverkliga.
  • Vilka kunskaper, ekonomiska resurser eller andra färdigheter behöver du?
  • Är andra människor involverade för att din dröm skall bli verklig? I så fall försök att formulera om målet så att du är mindre beroende av andra.
  • Är drömmen din eller är det någon annans? Ibland har vi en tendens att tillfredställa andras önskemål istället för våra egna.

När du är klar med din analys och tagit den till en realistisk nivå, skriv ned exakt vad du vill uppnå, skriv den i nutid (som om det redan hänt) och med tillägget: "detta eller någonting bättre".

Steg tre: Planera vad du behöver göra för att det skall bli verklighet. Hur lång tid det kommer att ta. Skriv in i din kalender exakt när och vad du skall göra för att nå ditt mål och skrid till handling.

Tveka inte, börja redan i dag att jobba mot ditt mål!

Visualisera nu att du redan har uppnått ditt mål. Använd alla dina sinnen, gör ditt mål så lockande och attraktivt som möjligt och avsluta med att vara tacksam för det som är bra i ditt liv och att ditt mål kommer att förverkligas på allra bästa sätt.

Lycka till!© 2005-2006 GS Coaching & Terapi